akademos

Jak cię słyszą, tak cię piszą. O języku i jego funkcjach

Jak cię słyszą, tak cię piszą. O języku i jego funkcjach

W polskim piśmiennictwie zasadniczo wymienia się następujące funkcje języka:

  • funkcja nazywająca, zwana również poznawczą, polega na nazywaniu rzeczywistości otaczającej człowieka;
  • funkcja komunikatywna, polegająca na wymianie informacji o świecie zewnętrznym;
  • funkcja ekspresywna, polegająca na wyrażaniu uczuć;
  • funkcja prezentacyjna, polegająca na identyfikacji mówiącego za pomocą języka, jakiego używa (klasa społeczna, wykształcenie, pochodzenie geograficzne);
  • funkcja impresywna polegająca na budzeniu uczuć u odbiorcy;
  • funkcja estetyczna polegająca na zaspokajaniu u człowieka potrzeb estetycznych za pomocą języka.

Widzę jeszcze jedną, bardzo specyficzną funkcję, ale o tym napiszę przy innej okazji.

Poszczególne funkcje często spełniane są jednocześnie lub się ze sobą wzajemnie przeplatają. Ich zestawienie uświadamia nam znakomicie, ile językowi zawdzięczamy.

Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę, że kursy językowe prowadzone w firmach zmierzają w większości przypadków do osiągnięcia głównie sprawności drugiej, czyli komunikatywnej.

Akademos zaś, w swoich założeniach, kładzie również nacisk na usprawnianie funkcji prezentacyjnej i impresywnej. Doprowadzając język do jak najwyższego stopnia perfekcji – mam na myśli poprawność gramatyczną, celny dobór słów, nienaganną wymowę – budujemy przecież pozytywny wizerunek siebie, jako osoby bardzo dobrze wykształconej, wyjątkowo uzdolnionej językowo itp. Rośniemy więc w oczach rozmówcy i niepostrzeżenie zwiększamy  moc własnego nań oddziaływania psychologicznego za pośrednictwem funkcji impresywnej. Może mieć to duże znaczenie w poważnych relacjach biznesowych, ale i prywatnych. Wniosek: warto w bezpośrednim kontakcie z lektorami wręcz domagać się pracy nad tymi aspektami języka, nie bagatelizować ich, twierdząc, że przecież grunt, to dogadać się. No…chyba, że komuś faktycznie zależy tylko i wyłącznie na tym J.

Na ten temat pisałem jeszcze, przytaczając inne aspekty, w newsletterze: Czy  warto stale rozwijać znajomość języków? (www.akademos.edu.pl/newsletter/marzec-2017/).

Brak komentarzy

Dodaj komentarz