akademos
akademos

Kodeks postępowania

Nasza misja jest prosta i jasna – dążymy do osiągnięcia doskonałości w zakresie nauki i edukacji. W Akademosie jesteśmy zobowiązani do naszej misji – aby pomóc ludziom w postępach w ich życiu poprzez naukę języków obcych oraz stworzenie bezpiecznego środowiska do efektywnego uczenia się, wolnego od mowy nienawiści, która zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom, nauczycielom i personelowi.

Dbamy również głęboko o nasze wartości: odwagę, wyobraźnię, przyzwoitość i odpowiedzialność. Nasza misja i wartości pomagają określić, w jaki sposób wchodzimy w interakcje z uczniami, klientami oraz partnerami. Prosimy o zapoznanie się z naszym Kodeksem Postępowania, który określa, w jaki sposób działamy, tj. odpowiedzialnie, zgodnie z naszą misją i wartościami etycznymi. Każdy, kto zgłosi problem, powinien i może to zrobić bez obawy przed odwetem lub konsekwencjami. Możesz zabrać głos, gdy podejrzewasz naruszenie prawa, przepisów, Kodeksu lub jakiejkolwiek naszej polityki. Możesz to zrobić na kilka sposobów: ze swoim przełożonym, lokalnym kierownikiem działu kadr lub anonimowo na bok@akademos.edu.pl. Przestrzegając Kodeksu Postępowania, demonstrujemy nasze zaangażowanie w bycie godnym zaufania partnerem, co ostatecznie pomaga nam w realizacji naszych celów.

Ludzie, z którymi pracujemy

Pracownicy

 • Akademos stara się rekrutować ludzi, którzy podzielają i modelują swoje wartości i przyczynią się do jego sukcesu.
 • Zależy nam na promowaniu i utrzymywaniu kultury równości i różnorodności.
 • Szanujemy wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które każdy z nas wnosi do swojej pracy.
 • Staramy się stworzyć środowisko pracy, które ludzie uważają za stymulujące i przyjemne.
 • Traktujemy naszych kolegów z godnością i szacunkiem oraz promujemy bezpieczne środowisko wolne od dyskryminacji, prześladowania i wiktymizacji.
 • Staramy się zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsca pracy.
 • Szanujemy prywatność naszych współpracowników i prawo do życia poza pracą.
 • Pracownicy Akademosa mogą oczekiwać uczciwego wynagrodzenia za wykonywanie swojej pracy.

Dostawcy, autorzy i inni partnerzy

 • Wybierając dostawców, autorów, partnerów lub dowolną organizację lub osobę, z którą prowadzimy działalność, oczekujemy kompetencji, niezawodności i etycznego postępowania.
 • Cenimy nasze relacje z dostawcami i innymi partnerami oraz staramy się tworzyć uczciwe, otwarte i niezawodne metody pracy.

Sposób, w jaki działamy

Praktyki etyczne

 • Dbamy o najwyższe standardy uczciwości i przestrzegamy przepisów i regulacji obowiązujących w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność.
 • Nie oferujemy, nie obiecujemy, nie dajemy, nie żądamy, nie zgadzamy się na otrzymywanie ani nie przyjmujemy łapówek bez względu na to, jaka może być lokalna praktyka biznesowa. Dotyczy to obecnych lub potencjalnych dostawców, autorów, partnerów, klientów, urzędników państwowych lub innych stron. Oczekujemy również, że osoby trzecie działające w imieniu Akademosa nie będą stosować łapówek.
 • Nie dokonujemy płatności ułatwiających, ani nie zezwalamy stronom trzecim na dokonywanie tego w naszym imieniu.
 • Podejmujemy odpowiednie działania, aby zapobiec wszelkim formom oszustw w ramach Akademosa.
 • Spodziewamy się, że zgłosisz wszelkie przypadki podejrzenia przekupstwa lub oszustwa. Akademos zobowiązuje się do ich odpowiedniego zbadania.
 • Zapewniamy, że wszelkie podarunki lub gościnność, które otrzymujemy, są zawsze dla celów biznesowych i są uzasadnione i właściwe.
 • Nie przekazujemy darowizn na cele polityczne.
 • Nie angażujemy się w praktyki zmowy, takie jak ustalanie cen z konkurentami lub licytowanie ofert.
 • Nie angażujemy się w praktyki przymusu, takie jak szantaż.
 • Mamy obowiązek unikać sytuacji, w których może istnieć konflikt między interesami Akademosa a naszymi własnymi interesami.
 • Nie zarządzamy bezpośrednio ani nie zgłaszamy się do innego członka personelu, z którym utrzymujemy bliskie osobiste relacje.

Jako osoby prywatne nie konkurujemy z żadną działalnością Akademosa, bezpośrednio ani pośrednio, ani nie wykorzystujemy zdobytej tu wiedzy, aby pomóc komukolwiek konkurować z nami lub go podważyć.

 • Nie wykonujemy osobistych inwestycji, które mogłyby wpłynąć na naszą ocenę biznesową. Na przykład, nie mamy osobistych interesów w firmach, które konkurują lub współpracują z Akademosem.
 • Traktujemy Akademosa z szacunkiem i upewniamy się, że nie jest on wykorzystywany do celów osobistych, z wyjątkiem szczególnych, dozwolonych okoliczności.

Klienci

 • Cenimy zaufanie naszych klientów i zawsze staramy się komunikować z nimi uczciwie, otwarcie i niezawodnie.
 • Kiedy klienci kontaktują się z nami, odpowiadamy profesjonalnie, grzecznie i w odpowiednich terminach.
 • Z zadowoleniem przyjmujemy opinie klientów i staramy się, w miarę możliwości, działać zgodnie z nimi, aby ulepszyć nasze usługi.
 • Zawsze staramy się, aby nasze informacje o produkcie, reklamy i inne formy komunikacji buły jasne, dokładne i uczciwe.

Własność intelektualna

 • Chronimy własność intelektualną (znaki towarowe, prawa do wzorów, prawa autorskie, informacje zastrzeżone, tajemnice handlowe) we wszystkich przypadkach.
 • Szanujemy prawa własności intelektualnej na całym świecie, w tym praw własności intelektualnej naszych dostawców, autorów, partnerów i każdej organizacji lub osoby, z którymi prowadzimy interesy.

Poufność

 • Przestrzegamy zobowiązań dotyczących poufności.
 • Plany i informacje dotyczące Akademosa traktujemy jako poufne i nie ujawniamy ich osobom spoza naszej organizacji, chyba że jest to konieczne i jesteśmy do tego upoważnieni. Nigdy nie ujawniamy informacji dla prywatnej korzyści naszej lub innych.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby nasze komputery, laptopy, inne urządzenia mobilne i hasła chroniły poufne informacje przed kradzieżą lub zagubieniem.
 • Kiedy otrzymamy nośnik lub zewnętrzne zapytanie dotyczące Akademosa, które nie jest bezpośrednio związane z naszymi produktami lub jest w jakikolwiek sposób nietypowe, odsyłamy je do odpowiedniego działu PR lub komunikacji.

Pewność, że nasz Kodeks jest szeroko rozumiany

Wszyscy pracujący dla Akademosie otrzymują kopię Kodeksu, elektronicznie lub na papierze. Jest on dostępny na stronie internetowej www.akademos.edu.pl/prawne/kodeks-postepowania/.

 • Wszyscy menedżerowie są odpowiedzialni za to, aby członkowie ich zespołu otrzymali kopię Kodeksu oraz aby zrozumieli wszystkie zasady.
 • Jeśli w Kodeksie postępowania jest coś, czego nie rozumiesz lub jeśli potrzebujesz wskazówek, możesz poprosić o pomoc managera HR Akademosa.

Zgłaszanie wątpliwości

Jeśli uważasz, że ktoś działa w sposób sprzeczny z Kodeksem postępowania Akademosa, ważne jest, abyś podjął działanie. Możesz zgłosić to swojemu przełożonemu, ale jeśli czujesz się nieswojo, masz kilka możliwości:

 • W przypadku wątpliwości etycznych należy skontaktować się z lokalnym działem ds. Zgodności z przepisami.
 • W sprawach związanych z zatrudnieniem prosimy o kontakt z członkiem lokalnego zespołu HR.