akademos
akademos

Rekrutacyjne

Czas to pieniądz!

Oferowany przez nas internetowy test języka angielskiego to doskonałe narzędzie służące do pomiaru poziomu biegłości językowej potencjalnych pracowników. Wynik określany jest na skali CEFR (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) od poziomu A1 do C2, czyli od stopnia początkującego do mistrzowskiego. Standardowy system pozwoli na w pełni obiektywną ocenę.

Jego wysoka wiarygodność jest możliwa dzięki interaktywnemu, adaptacyjnemu charakterowi tego narzędzia, który m.in. jako jeden z niewielu egzaminów plasujących bada pragmatyczną wiedzę językową, w tym również umiejętność rozumienia ze słuchu.

Do testu rekrutacyjnego przystępuje się z poziomu przeglądarki, nie ma potrzeby instalowania ani pobierania żadnego oprogramowania. Osoba przystępująca do egzaminu otrzymuje od szkoły login wraz z dokładną i czytelną instrukcją. Egzamin jest automatyczne sprawdzany – wyniki otrzymywane są natychmiast.

Dzięki testowi możliwe jest ogólne sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych zdającego, w tym m.in. czytania i wyciągania wniosków, znajdowania niuansów w wypowiedziach czy też rozumienia osoby mówiącej w innym języku.

Opisane testy rekrutacyjne pozwalają na znaczną oszczędność czasu. Dostarczają wiarygodne dane, pomocne w określaniu ścieżki rozwojowej nowego pracownika. Sprawdzą się także w ocenianiu umiejętności stałych pracowników i porównaniu ich umiejętności na przestrzeni lat. Zatrudnienie osoby, która okaże się zła na wykonywanym stanowisku, często prowadzi do strat finansowych firmy – oferowany test pozwoli zmniejszyć to ryzyko.

Postaw na sprawdzone i pewne metody, które pozwolą właściwie ocenić umiejętności przyszłego pracownika. Dzięki temu jest możliwość szybkiej selekcji i wybrania właściwej osoby na właściwe stanowisko.

Najważniejsze są potrzeby Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je poznać i przedstawić ofertę specjalnie dla Ciebie.
Porozmawiajmy