Rekrutacyjne

Czas to pieniądz!

Oferowany przez nas internetowy test języka angielskiego to doskonałe narzędzie służące do pomiaru poziomu biegłości językowej potencjalnych pracowników na skali CEFR (Europejski system opisu kształcenia językowego) od poziomu A1 do C2.

Jego wysoka wiarygodność jest możliwa dzięki interaktywnemu, adaptacyjnemu charakterowi tego narzędzia, który m.in. jako jeden z niewielu testów plasujących bada pragmatyczną wiedzę językową, w tym również umiejętność rozumienia ze słuchu.

Do testu przystępuje się z poziomu przeglądarki, nie ma potrzeby instalowania ani pobierania żadnego oprogramowania. Osoba przystępująca do testu otrzymuje od szkoły login wraz z instrukcją. Test jest automatyczne sprawdzany – wyniki otrzymujemy natychmiast.

Opisane testy pozwalają na znaczną oszczędność czasu. Dostarczają równocześnie wiarygodne dane, pomocne w określaniu ścieżki rozwojowej nowego pracownika.

Najważniejsze są potrzeby Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je poznać i przedstawić ofertę specjalnie dla Ciebie.
Porozmawiajmy

Ładowanie...
Ładowanie...