Dostęp do danych osobowych

Użyj poniższych zakładek i formularzy w celu uzyskania danych zgromadzonych od Ciebie, usunąć je lub poprawić.
Poniżej możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych zebranych przez tę stronę w wiadomości e-mail.
Poniżej możesz przeglądać usługi, które zbierają Twoje dane osobowe na tej stronie. Zaznacz, które dane chcesz usunąć z naszej bazy danych. Spowoduje to wysłanie żądania do administratora strony. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.
Gravity Forms
Gravity forms gromadzi dane wprowadzone przez użytkowników w formularzach
WooCommerce
WooCommerce zbiera dane wprowadzone przez użytkowników w zamówieniach w sklepie
WP Comments
Komentarze WordPress to dane wprowadzone przez użytkowników w komentarzach
WordPress Posts
WordPress publikuje dane autora
WP User Data
Dane użytkownika WordPress przechowywane jako meta dane użytkownika w bazie danych
Poniżej możesz wysłać prośbę do administratora strony o poprawienie swoich danych. Wpisz, co chcesz poprawić. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.
Ładowanie