akademos

Informacje ogólne

International English Language Testing System jest obecnie najpopularniejszym testem umożliwiającym sprawdzenie umiejętności z zakresu języka angielskiego (do zdawania egzaminu przystępuje rocznie nawet 2 mln osób). Test przeprowadza się również w celu zweryfikowania postępów w nauce języka. Honorowany jest przez największe prestiżowe uczelnie całego świata, głównie w Wielkiej Brytanii, ale także w wielu innych krajach, takich jak na przykład Włochy, Holandia, Niemcy, Kanada, Australia czy Nowa Zelandia.

Certyfikat IELTS jest przydatny dla osób wiążących przyszłość z międzynarodowymi korporacjami, w których głównym językiem komunikacji jest właśnie angielski. Co ważne, zdanie egzaminu jest warunkiem koniecznym do tego, aby móc wyemigrować w celach zarobkowych do Kanady, Australii lub Nowej Zelandii, a ponadto uznawany jest przez Radę Europy. IELTS stanowi alternatywę dla egzaminu TOELF, który cieszy się popularnością w Stanach Zjednoczonych. Twórcami IELTS są trzy instytucje: University of Cambridge ESOL Examinations, British Council oraz IDP Australia. Wyniki egzaminu są ważne przez 2 lata, choć uczelnie mogą nie wziąć pod uwagę rezultatów egzaminu starszych niż rok.

Forma testu

IELTS podzielony jest na 2 moduły: IELTS Academic oraz IELTS General Training. Pierwszy z nich dedykowany jest osobom, które planują rozpoczęcie studiów na zagranicznych uczelniach i dla których język angielski będzie środkiem do zdobywania wiedzy. Moduł drugi przeznaczony jest dla osób chcących rozpocząć staż bądź pracę w międzynarodowej firmie, a także tych, które myślą o emigracji do krajów anglojęzycznych, takich jak Kanada, Australia lub Nowa Zelandia. Wybór modułu zależy więc od potrzeb zdającego.

Aby móc przystąpić do testu, należy zapoznać się z ofertą centrów egzaminacyjnych i wybrać dogodny termin. W razie braku miejsc warto zarejestrować się w systemie i czekać na informację o czasie oraz miejscu egzaminu. Ze względu na dość dużą popularność IELTS warto podjąć decyzję nieco wcześniej. Cena za egzamin wynosi około 750 zł.

Przebieg egzaminu

Test składa się z 4 czterech części, z których dwie pierwsze (słuchanie i mówienie) są takie same dla obu modułów. Dwie pozostałe części egzaminu (czytanie i pisanie) różnią się od siebie poziomem sprawdzanych kompetencji.

Łącznie tekst trwa około 4 godzin: niecałe 3 godziny przeznaczone są na część pisemną. Zazwyczaj cały egzamin przebiega tego samego dnia (kandydat może liczyć na 10 minut przerwy między kolejnymi częściami), bywa jednak, że test ustny odbywa się nawet tydzień przed pisemnym. Trwa około 15 minut i ma charakter rozmowy z egzaminatorem, podczas której sprawdzana jest wiedza z zakresu gramatyki i leksyki, a także logiki wypowiedzi. Ocenę wyznacza średnia punktów uzyskana za każdą z czterech części – od 1 do 9 (gdzie 1 oznacza, że zdający nie umie posługiwać się angielskim, a 9 zaświadcza o tym, że kandydat dysponuje doskonałymi umiejętnościami językowymi).

Informacje dodatkowe

Rozmowa z egzaminatorem podczas części ustnej egzaminu jest nagrywana. Wyniki IELTS dostępne są już 14 dni od daty przystąpienia do egzaminu.