akademos

Informacje ogólne

Preliminary English Test jest międzynarodowym egzaminem przeprowadzanym przez University of Cambridge ESOL w celu sprawdzenia kompetencji językowych na poziomie średnio zaawansowanym (B1) u dorosłych oraz młodzieży. Uzyskany dyplom zaświadcza o tym, że kandydat potrafi posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, np. w pracy, podczas podróży czy w kontaktach towarzyskich. Pozwala również na sprawdzenie kompetencji niezbędnych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w przedsiębiorstwie bądź podczas egzaminów wstępnych na studia.

Certyfikat PET jest istotny dla osób, które myślą o dalszym zdobywaniu kompetencji językowych i dla których egzamin jest wstępem do nauki języka angielskiego. Okaże się również przydatny dla studentów I stopnia, a także pracowników mających kontakt z klientami anglojęzycznymi lub często udającymi się w podróże zagraniczne. Uznawany jest przez liczne uczelnie oraz firmy na całym świecie i ważny bezterminowo. Stanowi potwierdzenie zdobytych umiejętności i zarazem zachęca do zdobywania kolejnych poziomów zaawansowania. PET to zarazem świetny trening przed przystąpieniem w przyszłości do kolejnych, bardziej zaawansowanych egzaminów językowych, takich jak FCE, CAE czy CPE.

Forma testu

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch wersjach: PET oraz PET for Schools. Drugi z nich bazuje na słownictwie obowiązującym w środowisko szkolnym i młodzieżowym. Do sprawdzania wiedzy z zakresu języka angielskiego używa się materiałów obejmujących znajomość powszechnych przekazów medialnych, nawiązujących do języka codziennego, związanych z pracą, podróżami, szkołą lub życiem towarzyskim. Jego trudność można porównać do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Przebieg egzaminu

Egzamin PET przeprowadzany jest w formie papierowej bądź elektronicznej i sprawdza również praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym. Składa się z 3 części: czytanie i pisanie, słuchanie oraz mówienie. Dwie pierwsze części zdawane są tego samego dnia i trwa około 2 godzin. Egzamin ustny zdawany jest w towarzystwie drugiego kandydata i nie zajmie więcej niż 15 minut.

Przygotowanie do testu powinno zająć około 350 godzin nauki języka angielskiego. Przez ten czas zdający powinien: rozumieć przekazywane mu informacje w mowie i piśmie, prowadzić proste dyskusje, pisać listy oraz notatki w języku angielskim, wykazać, że umiałby poradzić sobie w codziennych sytuacjach, również poza granicą kraju, a także udowodnić, że rozumie proste polecenia oraz umie przeprowadzać rozmowy obejmujące pracę zawodową (PET) lub tematy związane ze szkołą (PET for Schools). Cena egzaminu waha się od 250 do 350 zł. Kandydat oprócz certyfikatu otrzymuje również raport obejmujący poszczególne części egzaminu.

Informacje dodatkowe

Do PET można przystąpić w centrum egzaminacyjnym, w szkole lub miejscu zatrudnienia. Aby zdać egzamin, należy uzyskać przynajmniej 70 procent punktów – w przypadku uzyskania wyniku niższego niż B1 istnieje możliwość uzyskania certyfikatu zaświadczającego o umiejętnościach językowych na poziomie A2.