akademos
akademos

Polski dla obcokrajowców

Zakres kursu

W zależności od wymagań, szkolenia języka polskiego dla obcokrajowców są przeważnie prowadzone z językiem wykładowym angielskim. W naszych szeregach są też lektorzy władający innymi popularnymi językami, np. francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim. Kursy mogą być prowadzone na wszystkich poziomach znajomości języka.

Cel zajęć

Podstawowym celem szkoleń dla obcokrajowców jest nauka języka polskiego ze szczególnym naciskiem na przełamanie bariery komunikacyjnej. Mamy również na celu umożliwienie kursantowi swobodnego poruszania się w nadwiślańskiej rzeczywistości oraz wykorzystywania języka polskiego w różnych sytuacjach, z którymi ma do czynienia na co dzień: w banku, na poczcie, w sklepie, w restauracji, w biurze, w kontaktach z pracownikami i w innych sytuacjach społecznych.

Dodatkowym celem zajęć jest przybliżenie polskiego życia kulturalnego, politycznego a także polskiej historii i literatury. Tego typu uzupełnienie pozwoli ugruntować wiedzę i dobrze zrozumieć rozmaite związki frazeologiczne czy różne zwroty używane w przestrzeni publicznej.

Organizacja kursu

Intensywność szkoleń jest ustalana zgodnie z potrzebą klienta – wymierne rezultaty można zaobserwować już po 60-godzinnym kursie w układzie 2 × 90 minut tygodniowo. Zajęcia są prowadzone jedynie indywidualnie.

Szkolenia dla obcokrajowców prowadzą wykształceni lektorzy, którzy stosują skuteczne i ciekawe metody nauczania. Techniki dobierane są do umiejętności uczestników i mogą być zmieniane, gdy nie okazują się odpowiednio efektywne.

Staramy się jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, dlatego program każdego szkolenia dla obcokrajowców ustalamy indywidualnie – dzięki temu osiągnięcie zamierzonych celów jest łatwiejsze.

Najważniejsze są potrzeby Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je poznać i przedstawić ofertę specjalnie dla Ciebie.
Porozmawiajmy