akademos

Prestiżowy certyfikat językowy otworzy przed Tobą zupełnie nowe perspektywy. Dzięki szkoleniom z naszymi specjalistami zdobędziesz umiejętności niezbędne do prowadzenia swobodnej rozmowy biznesowej, sporządzania fachowej dokumentacji, a także dzielenia się praktyczną wiedzą z zakresu własnej dziedziny. Certyfikat z języka angielskiego pozwala również na zdobycie atrakcyjniejszych propozycji zawodowych w Polsce i za granicą.

W naszej szkole przygotujemy Cię do otrzymania prestiżowego potwierdzenia zdobytych umiejętności językowych wydawanego przez University of Cambridge. Ułatwiamy uzyskanie najważniejszych certyfikatów z zakresu języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania. Przygotowujemy również do międzynarodowych egzaminów sprawdzających znajomość języka angielskiego, w tym CAE, CPE, FCE oraz PET, a także IELTS, TOEFL oraz LCCI.

Każdy z uzyskanych przy naszej pomocy dokumentów zaświadcza o zdobytych kompetencjach językowych i stanowi niepodważalny dowód na umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie oraz piśmie. Certyfikaty są honorowane przez najważniejsze uczelnie, a także uznawane przez duże światowe firmy. Z naszych szkoleń mogą korzystać zarówno studenci, jak i osoby chcące poszerzyć kompetencje na polu zawodowym – biznesmeni, technicy, menedżerowie i naukowcy.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas opisami najważniejszych certyfikatów oraz egzaminów. Informacje dotyczące przebiegu testów i charakterystyka poszczególnych certyfikatów okażą się pomocne podczas nauki oraz przygotowań do uzyskania tego prestiżowego dokumentu.

TOEFL

Służy sprawdzeniu umiejętność językowych na uczelniach wyższych. Wiele firm i programów stypendialnych wymaga zdania tego egzaminu, którego wyniki mogą zdecydować o przyjęciu bądź nieprzyjęciu, np. na staż.

więcej…

IELTS

Niezbędny do oceny kompetencji językowych osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia lub do pracy. Test jest honorowany przez największe uczelnie na świecie, a także wiele międzynarodowych korporacji.

więcej…

CAE, CPE, FCE

Najpopularniejsze certyfikaty wydawane przez University of Cambridge. FCE dotyczy poziomu średnio zaawansowanego, CAE zaawansowanego, natomiast CPE zaświadcza o biegłym posługiwaniu się językiem angielskim.

więcej…

LCCI

Certyfikat biznesowy wydawany bezterminowo przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową. Świadczy o zdobyciu biegłości w posługiwaniu się językiem specjalistycznym, wymagany w instytucjach na całym świecie.

więcej…

PET

Egzamin z języka angielskiego pozwalający na zdobycie kompetencji na poziomie średnio zaawansowanym niższym (B1). Certyfikat wydawany jest bezterminowo i uznawany jest przez wiele uczelni oraz firm.

więcej…