akademos

Aurea mediocritas

Wielość metod, technik i podejść stosowanych obecnie w dydaktyce języków  sprawia, iż znaczącym atutem szkoły staje się dzisiaj trudna sztuka definiowania „złotego środka”, o którym mowa w tytule. Waga tej umiejętności objawia się również w codziennej pracy lektorów ze słuchaczami; tych lektorów ceni się zazwyczaj najwyżej.

Długoletnie doświadczenie Akademosa w prowadzeniu kursów językowych wśród klientów korporacyjnych i instytucjonalnych pozwoliło nam wypracować spójną i kompleksową koncepcję prowadzenia zajęć w środowisku biznesowym, której efektywność wyraża się wysoką oceną pracy lektorów (patrz: zakładka Nasi lektorzy).

Główny filar filozofii uczenia Akademosa stanowi metoda postkomunikatywna, rozwijająca umiejętność skutecznej i poprawnej komunikacji, pojmowanej jednak nieco szerzej niż w metodzie komunikatywnej.

Po pierwsze, uważamy, że kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji nie powinno ograniczać się jedynie do rozwoju jej funkcjonalnego aspektu – ważne są również inne parametry, takie jak jakość i forma przekazywanych komunikatów. Aby osiągnąć zamierzone efekty nie wystarczy stosowanie wyłącznie podejścia komunikatywnego – konieczne jest jego wzbogacenie innymi metodami i technikami pracy.

Po drugie, ogólnie pod pojęciem komunikacji rozumie się po prostu rozmawianie. Tymczasem, jeśli przez komunikację rozumiemy przekaz informacji,  to jasne się staje, że czytanie, słuchanie i pisanie to istotne formy komunikacji, tylko że „jednostronnej”, pojawiające się również w środowisku biznesowym. Dlatego kładziemy tak duży nacisk na rozwój tych sprawności – w celu poprawienia komunikacji w ogóle, a ustnej w szczególności.

Przemyślane połączenie właściwych metod  (takich jak: metoda audiolingwalna  zwana metodą częstych powtórzeń i podejście leksykalne) oraz  technik pracy – także tych bardziej niekonwencjonalnych  (takich jak na przykład Muzyka dla języka) ma dodatkowy walor. Powoduje bowiem wyczuwalne przez słuchaczy przyspieszenie tempa nauki, które określamy hasłowo Efektem Turbo”.

Chętnie zapoznamy Państwa bliżej z założeniami dydaktycznymi naszej szkoły podczas spotkania lub przedstawimy nasze metody nauczania podczas bezpłatnej lekcji prezentacyjnej.

Więcej o metodach  w zakładce FAQ oraz Kursy ekspresowe lub ofercie, którą z przyjemnością Państwu doślemy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!