Kursy językowe w firmie – wygodny sposób nauki

Kursy językowe dla firm, które organizujemy w Warszawie, wymagają przygotowania specjalnego programu nauczania, który będzie skupiał się na wykorzystaniu umiejętności lingwistycznych w praktycznych, zawodowych sytuacjach. Zajęcia z języka ogólnego z elementami biznesu lub kurs języka stricte biznesowego dedykowany jest osobom, dla których priorytetem jest komunikacja w środowisku międzynarodowym, także w sytuacjach mniej formalnych (podtrzymywanie kontaktów towarzyskich, podróżowanie itp.). Program kursów językowych dla firm jest uzupełniony o dodatkowe zagadnienia związane z konkretnymi potrzebami i obowiązkami zawodowymi uczestników zajęć.

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zorganizowanie kursów językowych w firmie dla swoich pracowników. Głównym celem zajęć jest doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym w odniesieniu do tematów zaczerpniętych z różnych dziedzin biznesu.  Szczególny nacisk położony jest na poszerzanie słownictwa, dbanie o zachowanie poprawnej formy języka oraz opanowanie skutecznych technik i strategii komunikowania, niezbędnych podczas prowadzenia negocjacji, spotkań handlowych, dyskusji biznesowych, prezentacji, rozmów rekrutacyjnych itp.

Specjalistyczne kursy językowe dla firm

Organizujemy także specjalistyczne kursy językowe dla firm dotyczące różnych dziedzin biznesu, skupiające się na pogłębianiu słownictwa biznesowego z wybranej dziedziny, na różnych poziomach zaawansowania (od poziomu A2 do B2/C1):

  • bankowość (język finansów i bankowości, księgowość, inwestycje, handel, finanse osobiste a finanse firmy itp.)
  • marketing i sprzedaż (marketing i sprzedaż, popyt i podaż, reklama, promocje, badania rynku itp)
  • obsługa Klienta (call centre, przyjmowanie zamówień,  doradztwo, skargi i zażalenia, obsługa telefoniczna, korespondencja biznesowa itp.)
  • zarządzanie zasobami ludzkimi (dział personalny – zasady funkcjonowania, rekrutacja, strategie, rozwój itp)

Długość kursów językowych dla firm oraz intensywność zajęć jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb instytucji, poziomu biegłości językowej kursantów oraz oczekiwanych rezultatów. Zajęcia mogą być prowadzone grupowo lub indywidualnie, w dowolnie wybranych godzinach i miejscu. Proponujemy organizację szkoleń w Twoim biurze. Kursy językowe w firmie są wygodną dla pracowników formą nauczania, ponieważ nie muszą poświęcać czasu na dojazd do siedziby szkoły, a harmonogram zajęć jest dopasowany do ich godzin pracy.

Powyżej opisane kursy prowadzimy w wielu językach, jednak nadal najbardziej popularny jest angielski biznesowy dla firm. Dlatego też możemy poszczycić się wyjątkowo dużym doświadczeniem w prowadzeniu kursów business english, a co za tym idzie, długotrwałym zadowoleniem klientów. Zapraszamy na lekcję próbną!

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem dla Twoich pracowników kursu językowego w firmie, skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci szereg interesujących rozwiązań.

Najważniejsze są potrzeby Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je poznać i przedstawić ofertę specjalnie dla Ciebie.
Porozmawiajmy