akademos

Informacje ogólne

Certyfikat London Chamber of Commerce and Industry (Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej) jest dowodem na posługiwanie się językiem angielskim w dziedzinie biznesu na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Instytucja od ponad 100 lat przeprowadza egzaminy, których wyniki są honorowane przez pracodawców w ponad 80 krajach na świecie. Posiadanie certyfikatu jest szczególnie wymagane w środowisku biznesowym, międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, a także na niektórych kierunkach studiów.

Dzięki wysokiemu prestiżowi, z jakim wiąże się otrzymanie certyfikatu, zwykło się nazywać go „passport to employment”. Zaświadcza o umiejętnym posługiwaniu się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie takich branż, jak handel, informatyka, eCommerce, księgowość czy Public Relations. Certyfikat LCCI ułatwia zdobycie wymarzonego miejsca pracy przez menedżerów, konsultantów, bankierów oraz finansistów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ponadto egzamin zdany na odpowiednim poziomie umożliwia zdobycie zatrudnienia lektorom języka angielskiego oraz tłumaczom.

Najważniejszym egzaminem LCCI jest test EFB (English For Business), który sprawdza kompetencje językowe obejmujące specjalistyczny język biznesu. Kandydat powinien wykazać się nie tylko doskonałą znajomością słownictwa branżowego, ale także umiejętnością tworzenia merytorycznych wypowiedzi przekazywanych w taktowny sposób. EFB przeprowadzany jest na pięciu poziomach zaawansowania. Oprócz tego LCCI organizuje egzaminy obejmujące m.in. podstawowy zakres słownictwa (JETSET), angielski w przemyśle i handlu (SEFIC), wiedzę z zakresu księgowości i rachunkowości (np. Financial Accounting, Bookkeeping) oraz dedykowane nauczycielom Business English (FTBE).

Forma testu

Testy LCCI przeprowadzane są na 5 poziomach zaawansowania. Poziom podstawowy przeznaczony jest dla osób, które dopiero myślą o wejściu do środowiska biznesowego, zobowiązane są zatem do nauki podstawowego słownictwa branżowego, wyrażania prostych wypowiedzi składających się z najważniejszych danych, a także formułowania klarownych informacji biznesowych na piśmie. Z każdym kolejnym stopniem poziom trudności wzrasta. Ostatni z nich dedykowany jest kandydatom, którzy potrafią w sposób łatwy i bezstresowy posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim, a ponadto: interpretować wypowiedzi, przekazywać informacje w interesujący i kreatywny sposób, tworzyć dokumentację firmową w języku angielskim, wykazywać inicjatywę podczas rozmów biznesowych, a także prowadzić dyskusje dotyczące nie tylko branży, ale także innych zjawisk, takich jak np. innowacje w biznesie.

Przebieg egzaminu

Każdy z proponowanych egzaminów składa się z 3 części: pisemnej (obligatoryjnie). ustnej oraz rozumienia ze słuchu (opcjonalnie). W przypadku niezdania części pisemnej kandydat nie otrzymuje certyfikatu wyłącznie z części ustnej. Jeśli jednak z części pisemnej kandydat otrzymał pozytywny wynik, a z ustnej negatywny, to otrzymuje on certyfikat.

Informacje dodatkowe

Testy LCCI przeprowadzane są w trybie egzaminacyjnym lub „na żądanie”. Egzaminy EFB mogą odbywać się w każdej z trzech odmian języka angielskiego, o ile kandydat będzie ściśle trzymał się jednej z nich – amerykańskiej, brytyjskiej lub australijskiej.