akademos

W jaki sposób śledzą Państwo postępy poszczególnych słuchaczy?

W jaki sposób śledzą Państwo postępy poszczególnych słuchaczy?

Przede wszystkim  kompleksowo i systematycznie. Zaczynamy w momencie uruchamiania szkolenia, określając poziom wyjściowy za pomocą sprawdzonych zewnętrznych narzędzi. W ciągu trwania kursu postępy słuchaczy są monitorowane na bieżąco  w formie pisemnych i ustnych testów, bardziej lub mniej formalnych. Każdy cykl szkolenia podsumowany jest testem i Indywidualnym Raportem Postępów Słuchacza, w którym opisywane są kompetencje osiągnięte przez każdego z kursantów w obrębie danego  cyklu. Monitorujemy również postępy słuchaczy – czyli osiąganie kolejnych poziomów kompetencji – w dłuższej perspektywie czasowej. Odpowiednie zestawienia przekazywane są do wglądu szkoleniowcom klienta i omawiane w odrębnych rozmowach. W razie wątpliwości weryfikujemy poziom powtórnie korzystając z zewnętrznych, a więc obiektywnych narzędzi testujących.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarza jest w tej chwili niedostępny.