akademos

Czy na zajęciach powinno się używać języka polskiego?

Czy na zajęciach powinno się używać języka polskiego?

Owszem, ale tylko w roli koła ratunkowego. Do tego potrzebny jest dobry lektor, który potrafi się kontrolować. Wbrew temu, co się powszechnie uważa, reprezentujemy pogląd, że nawet na bardzo wysokim poziomie język ojczysty może być przydatny, np. by upewnić się, czy słuchacz dobrze rozumie dane pojęcie. Dlatego, między innymi, tak wysoko oceniamy lektorów dwujęzycznych. Dla wyjaśnienia, przez lektorów dwujęzycznych (bilingwalnych) rozumiemy osoby, władające językiem obcym na równi z językiem ojczystym.

Brak komentarzy

Niestety, formularz komentarza jest w tej chwili niedostępny.