akademos

Ćwiczenie czyni mistrza, czyli jak język wpływa na nasze zdrowie

akademos

Ćwiczenie czyni mistrza, czyli jak język wpływa na nasze zdrowie

W moich wstępach do newsletterów pisałem już o różnych, czasami nieuświadomionych implikacjach procesu uczenia się języków obcych. Tym razem chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym, bardzo istotnym aspekcie, a mianowicie korzyściach dla naszego zdrowia lub, inaczej, kondycji psychofizycznej.

Rzecz w tym, że wysoka aktywność językowa zdecydowanie przeciwdziała:

  • procesowi ogólnego obniżania się sprawności psychomotorycznej;
  • zmniejszaniu się z biegiem lat plastyczności narządów mowy;
  • osłabieniu wrażliwości zmysłowej, szczególnie wzrokowej i słuchowej;
  • spowolnieniu reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe;
  • obniżaniu zdolności identyfikacji dźwięków;
  • obniżaniu zdolności rozróżniania zidentyfikowanych dźwięków (tzw. dyskryminacja dźwięków); wymienione zdolności pogarszają się z biegiem lat i sprawiają, że przestajemy rozumieć nawet w języku ojczystym);
  • obniżaniu zdolności zapamiętywania;
  • i, last but not least, obniżaniu ogólnej sprawności intelektualnej;

No cóż. Myślę, że to wystarczy, by nabrać znowu ochoty do nauki.

Życzę więc powodzenia i przy okazji przesyłam życzenia Pięknych Świąt Bożego Narodzenia

Zapraszam jak zwykle do lektury artykułu naszej Lektorki-korespondentki ze Stanów Zjednoczonych

Wojciech Gajewski

Brak komentarzy

Dodaj komentarz