akademos

Muzyka dla języka

Nasza oferta zawiera również opcję wykorzystania muzyki jako standardowego elementu realizowanych przez nas kursów językowych, zarówno intensywnych, jak i stacjonarnych.

Decyzja o włączeniu elementów muzyki w przebieg szkolenia wynika z jednej strony ze świadomości, jak ważny jest wpływ (pozytywnych!) emocji na proces uczenia się, ale także z głębokiego przekonania o korzystnym, wielokierunkowym wpływie muzyki na psychofizyczny stan osoby uczącej się.

Fragmenty muzyczne odtwarzane w konkretnych momentach zajęć mają przede wszystkim za zadanie zmniejszyć poziom stresu i napięcia oraz zmęczenia u słuchaczy, a więc zrelaksować ich i wprawić w pozytywny nastrój, sprzyjający podjęciu nauki.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że słuchanie muzyki pobudza prawą, bardziej artystyczną i „emocjonalną”, półkulę mózgową, z reguły zaniedbywaną w tradycyjnym nauczaniu. W ten sposób sprzyja ono zwiększeniu koncentracji, co przekłada się bezpośrednio na lepsze zapamiętywanie nowych informacji i wzrost motywacji, bowiem uczenie się języka staje się przyjemnością. Procesowi dydaktycznemu najlepiej służy muzyka klasyczna, zwłaszcza utwory Mozarta, Bacha, Vivaldiego, Telemanna, Beethovena i innych, równie wspaniałych kompozytorów. Biorąc pod uwagę fakt, że nie każdemu odpowiada ten rodzaj muzyki, jesteśmy otwarci na poszerzenie repertuaru o utwory innych, wybitnych kompozytorów, w których gustują nasi kursanci. I nie musi to być koniecznie muzyka klasyczna. Najważniejsze są bowiem odczucia naszych słuchaczy. Przeczytaj więcej o  Naszych Metodach.