akademos
akademos

KURSY JĘZYKOWE DLA PRAWNIKÓW

Kursy przeznaczone są dla osób znajdujących się na poziomie minimum B1, które pracują w sektorze usług prawnych. Poziom B1 jest średnio zaawansowanym poziomem znajomości języka, na którym osoba rozumie proste wypowiedzi, tworzy spójne, zrozumiałe zdania i potrafi wyjaśnić podstawowe problemy. Są to umiejętności niezbędne do przeprowadzenia takiego szkolenia językowego i decydują o jego skuteczności.

120 godz. lekcyjnych pozwala w pełni zrealizować cały zakres tematyczny kursu, jednak przewidujemy możliwość skrócenia szkoleń nawet do pojedynczych modułów w oparciu o program, stworzony z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i umiejętności językowych Słuchaczy. Na spotkaniach wykonywane są praktyczne ćwiczenia związane ze sporządzaniem dokumentów oraz omawiane są konkretne case studies.

Szkolenia językowe dla prawników prowadzone są przez profesjonalnych lektorów, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu prawa i duże doświadczenie dydaktyczne. Dzięki temu potrafią w jasny i ciekawy sposób prowadzić zajęcia.

Cel zajęć

Głównym celem szkolenia językowego jest zapoznanie słuchaczy ze specjalistycznym słownictwem i terminologią z zakresu języka prawniczego. W trakcie zajęć kursanci rozwijają sprawność czytania ze zrozumieniem tekstów o tematyce prawnej, doskonalą sprawność ustnego przekazywania treści pisemnych dokumentów, poszerzają i utrwalają specyficzne słownictwo, związane z wykonywanymi obowiązkami.

Zakres tematyczny szkoleń(przykładowe zagadnienia):

 • klasyfikacja i podział prawa, instytucje prawne
 • prawo narodowe a prawo Unii Europejskiej
 • prawo międzynarodowe i prawa człowieka
 • prawo prywatne a prawo publiczne
 • prawo karne, klasyfikacja przestępstw, odpowiedzialność karna, obrona w procesie karnym
 • prawo prywatne, procedura cywilna, czyny niedozwolone
 • odpowiedzialność za produkt, zawieranie kontraktów, złamanie, elementy
 • arbitraż
 • spółki, otwarcie, statut, przejęcie, niewypłacalność
 • prawo rzeczowe, nabycie własności
 • prawo pracy
akademos

LEGAL ENGLISH – angielski prawniczy (pobierz PDF)

Najważniejsze są potrzeby Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je poznać i przedstawić ofertę specjalnie dla Ciebie.
Porozmawiajmy