Dla prawników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, związanych z sektorem usług prawnych, znajdujących się na poziomie minimum B1. 120 godz. lekcyjnych pozwala w pełni zrealizować cały zakres tematyczny kursu, jednak przewidujemy możliwość  skrócenia kursów nawet do pojedynczych modułów w oparciu o program, stworzony z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Słuchaczy.

Cel zajęć

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze specjalistycznym słownictwem i terminologią z zakresu języka prawniczego. W trakcie zajęć kursanci rozwijają sprawność czytania ze zrozumieniem tekstów o tematyce prawnej, doskonalą sprawność ustnego przekazywania treści pisemnych dokumentów, poszerzają i utrwalają specyficzne słownictwo prawnicze, związane z wykonywanymi obowiązkami.

Zakres tematyczny (przykładowe zagadnienia):

 • klasyfikacja prawa, podział prawa, instytucje prawne
 • prawo narodowe a prawo Unii Europejskiej
 • prawo międzynarodowe i prawa człowieka
 • prawo prywatne a prawo publiczne
 • prawo karne, klasyfikacja przestępstw, odpowiedzialność karna, obrona w procesie karnym
 • prawo prywatne, procedura cywilna, czyny niedozwolone
 • odpowiedzialność za produkt, zawieranie kontraktów, złamanie, elementy
 • arbitraż
 • spółki, otwarcie, statut, przejęcie, niewypłacalność
 • prawo rzeczowe, nabycie własności
 • prawo pracy
LEGAL ENGLISH - angielski prawniczy (pobierz PDF)

LEGAL ENGLISH – angielski prawniczy (pobierz PDF)

Najważniejsze są potrzeby Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je poznać i przedstawić ofertę specjalnie dla Ciebie.
Porozmawiajmy

Ładowanie