akademos

Nasz newsletter

Zapraszamy do zapoznania się z jednym z numerów comiesięcznego newslettera, przygotowywanego specjalnie dla słuchaczy naszej szkoły.

Każde wydanie Newslettera Akademosa składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera tekst w języku obcym wraz z towarzyszącym mu nagraniem i minisłowniczkiem.  Na drugą zaś część, zatytułowaną „Z Poradnika dla słuchacza Akademosa”, składają się różnorakie wskazówki i porady metodyczne.

Mamy nadzieję, że dzięki zawartym tam informacjom ten jakże fascynujący, ale zarazem skomplikowany proces przyswajania języka obcego stanie się bardziej zrozumiały, a nauka jakiegokolwiek języka będzie się kojarzyła słuchaczom Akademosa głównie z przygodą i przyjemnością.

The real Chinese food

Chinese food is famous all over the world, but I discovered that it could be really different from what we’re used to in Europe. This food is called ‘mala tang’. In Chinese this means ‘spicy soup’. It tastes great and buying it is even more fun than eating it. Find out why:

First, you pick your own ingredients. There are many meats and vegetables to choose from, as well as different types of noodles.

You pick your own favorites and put them on a tray. This way, you design your own soup!

Next you leave your tray in the queue for the Soup Lady. You can also choose your own drink – I recommend the famous Chinese beer – Tsingtao.

When your turn comes, the Soup Lady puts your ingredients in a basket and dips them in a huge pot of stock, where it cooks for several minutes.

Finally, you can sit down and eat your ‘mala tang’ with both chopsticks and a spoon.

Don’t think China’s not clean – they even sterilize their chopsticks in this machine

VOCABULARY

spicy – having a strong flavor, as with chilli (pikantna)

ingredients – different things you put into a dish (składniki)

noodles – long strings of pasta made of wheat or rice (kluski)

recommend – to tell someone to try it because it is good (polecam)

your turn – you don’t have to wait any more (twoja kolejka)

pot of stock – a big container filled with hot water with flavor and spices (gar z rosołem)

chopsticks – two sticks used in Asia to eat food with (pałeczki)

spoon – what you usually eat soup with (łyżka)

sterilize – to make bacteria-free (sterylizować)

Z poradnika dla słuchacza Akademosa

Jak co roku, grono kursantów Akademosa powiększyło się o nowych słuchaczy. Dlatego na wstępie, kilka słów wyjaśnienia na temat samego newslettera Akademosa, jego kształtu i zawartości.

Idea przygotowywania comiesięcznego newslettera dla kursantów Akademosa wiąże się ściśle z naszą filozofią uczenia, która zakłada m.in. „wyjście z nauką języka obcego poza salę dydaktyczną”. Służy temu – między innymi – propagowana przez nas lektura książek w oryginale tzw. graded readers, czyli uproszczonych pozycji literackich, dostosowanych do poziomu językowego osoby uczącej się. Krótkie artykuły w języku angielskim zamieszczane w newsletterze, to alternatywa dla lektury dłuższych tekstów.

Kolejnym elementem „Akademosowej filozofii uczenia” jest przekonanie o konieczności wspierania słuchaczy w procesie nauki języka obcego poprzez udzielanie konkretnych wskazówek i porad dotyczących umiejętności skutecznego uczenia się. Proces nauki języka obcego to proces rozciągnięty w czasie, wymagający od słuchaczy m.in. systematyczności, umiejętności kontynuowania wysiłku pomimo chwilowych (!) niepowodzeń, świadomości własnego potencjału oraz znajomości strategii uczenia się, dzięki którym możliwe jest pełne wykorzystanie własnych możliwości. Powyższe kwestie poruszane są co miesiąc w II części newslettera.

Zapraszamy serdecznie do lektury kolejnych numerów newslettera, a także do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i wątpliwościami. Ewentualne pytania i sugestie prosimy kierować na adres:  dydaktyk@akademos.edu.pl.  Przy okazji dziękujemy tym z Państwa, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi cennymi wskazówkami i uwagami. Czekamy na dalsze.

Zachęcamy do wymiany doświadczeń i korespondencji pod adresem:  dydaktyk@akademos.edu.pl