akademos

POLSZCZYZNA URZĘDOWA XXI WIEKU W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

„Prosto – kulturalnie – skutecznie. Jednym słowem: poprawnie”
SZKOLENIA, KONSULTACJE, REDAKCJE I KOREKTY TEKSTÓW

Szkolenia z zakresu etykiety i poprawności językowej

Zarówno poprawność językowa, jak i kultura wypowiedzi mają wpływ na to, jak postrzegają nas inni. Obie umiejętności są niezwykle przydatne w biznesie, ponieważ potęgują naszą wiarygodność i profesjonalizm, przez co czynią z nas odpowiednich partnerów do wymagających kurtuazji rozmów biznesowych. Wypowiadając się w sposób poprawny i elokwentny, kształtujemy nie tylko swój wizerunek jako jednostki, ale również ogólny wizerunek firmy lub innego podmiotu, który reprezentujemy jako właściciel/szef/pracownik.

Nasza firma jest organizatorem szkoleń z zakresu etykiety i poprawności językowej. Poprzez uczestniczenie w naszym szkoleniu możesz „przepracować” własną znajomość zasad poprawności językowej oraz udoskonalić kulturę słowa pisanego.

CELE KURSU

W trakcie zajęć uczymy tego, w jaki sposób formułować pisma, wypowiedzi, korespondencję elektroniczną lub materiały promocyjne komunikatywnie i elegancko oraz zgodnie z współczesnymi zasadami poprawnej polszczyzny. Wysoki poziom kompetencji w tym zakresie przekłada się na jakość i skuteczność kontaktów biznesowych oraz buduje doskonały wizerunek organizacji/firmy. Wysokie kompetencje językowe mają też ogromny wpływ na szybkość i skuteczność obiegu informacji wewnątrz firmy oraz wpływają na atmosferę relacji interpersonalnych, tak istotnych dla komfortu pracy i jej efektywności.

Kilka słów o autorze programu szkolenia

Program proponowanego szkolenia został przygotowany przez wybitnego specjalistę – doktora polonistyki, wykładowcę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Polonistyki Stosowanej UW. Jest on także autorem studiów podyplomowych z zakresu redakcji językowej, wielu publikacji oraz ogólnopolskiego podręcznika akademickiego z zakresu poprawności językowej. Ponadto kierował specjalizacją redaktorską na macierzystym wydziale.

Nasz trener od ponad 20 lat prowadzi biznesowe szkolenia z poprawności językowej dla pracowników firm i korporacji oraz administracji państwowej wszystkich szczebli. Jest również redaktorem i korektorem zajmującym się opracowaniem językowym tekstów autorskich w takich wydawnictwach jak np. Grupa Wydawnicza Foksal, Pearson Europe, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

TEMATYKA ZAGADNIEŃ W SZKOLENIACH O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Poniżej podajemy przykłady omawianych zagadnień oraz ćwiczonych kompetencji z zakresu etykiety i poprawności językowej, realizowanych w trakcie szkolenia o charakterze ogólnym:

 1. Natura poprawnej polszczyzny urzędowej i stosowanej w sytuacjach biznesowych: komplikacje, struktura e-mailów, ocena formatek pod względem językowym.
 2. Perspektywa odbiorców pism i jej rola w przygotowywaniu dokumentów: rozwiązania właściwe netykiecie, sposoby zwracania się do adresatów w komunikacji tradycyjnej i elektronicznej,
 3. Odmiana nazwisk w praktyce zawodowej.
 4. Dobór słownictwa: przejrzystość formułowanych myśli, zbędne kancelaryzmy, unikanie niejednoznacznych wyrazów i konstrukcji.
 5. Zasady budowania zdań: priorytet zwięzłości, redagowanie zdań i akapitów.
 6. Użycie wielkiej lub małej litery, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia skrótów, konwencje w zapisie dat.
 7. Interpunkcja: np. użycie przecinka, wyliczenia i wypunktowania.

WYBRANE PRZYKŁADY SZKOLEŃ PROFILOWANYCH

Poza szkoleniami o charakterze ogólnym mamy przygotowane również programy szkoleń profilowanych. Oto wybrane przykłady tematów:

 1. Prawidłowe formułowanie interpretacji indywidualnych.
 2. Poprawność językowa w tekstach urzędowych. Podstawy redagowania pism i dokumentów.
 3. Upraszczanie języka dokumentacji konkursowej Funduszy Europejskich.
 4. Kultura języka polskiego w komunikacji ustnej i pisemnej urzędów.

Kto może skorzystać na kursie z zakresu etykiety i poprawności językowej?

Znajomość zasad etykiety i poprawności językowej oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce są istotne z punktu widzenia wielu grup zawodowych i stanowisk. Na nasze szkolenie zapraszamy m.in.:

 • pracowników korporacji i firm, których zadania dotyczą reprezentowania organizacji: kadrę zarządzającą, asystentów zarządów i menadżerów, opiekunów kluczowych klientów, reprezentantów firm, specjalistów budowania wizerunku, specjalistów z zespołów handlowych lub działów marketingu, specjalistów HR zaangażowanych w kształtowanie kultury korporacji,
 • prawników i pracowników firm biorących udział w formułowaniu tekstów o charakterze prawnym,
 • pracowników administracji państwowej i samorządu, których zadania związane są z formułowaniem pism urzędowych, odpowiedzi kierowanych do petentów lub z dokumentacją konkursową Funduszy Europejskich.

ORGANIZACJA I CZAS SZKOLENIA

Podstawowy program szkolenia z etykiety i poprawności językowej w praktyce biznesowej zaprojektowany został na 12 godzin. Najczęściej realizowany jest w dwóch sześciogodzinnych sesjach. Zakładamy możliwość modyfikacji tej opcji do np. trzech spotkań po 4 godziny dziennie.

Szczegóły tematyki uzgadniamy z klientem, istnieje więc możliwość korekty i dostosowania jej do specyfiki zadań zawodowych szkolonej grupy uczestników.

KONSULTACJE, REDAKCJE, KOREKTY TEKSTÓW

Oprócz szkoleń oferujemy również indywidualne konsultacje w sprawie poprawności językowej wskazanych gotowych tekstów klientów. Ponadto świadczymy też profesjonalne usługi w zakresie redagowania pism i korekty tekstowej.

 

Najważniejsze są potrzeby Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je poznać i przedstawić ofertę specjalnie dla Ciebie.
Porozmawiajmy