akademos
akademos

O odwoływaniu zajęć słów kilka

Drodzy Słuchacze Akademosa,

Zanim zaproszę do lektury kolejnego newslettera naszej Lektorki-korespondentki, chciałbym poruszyć temat terminowości odwołań. Rzecz w tym, że nie wszystkie osoby odwołujące zajęcia są świadome tego, że odwołanie, wykonane po godzinie 16:00 dnia poprzedzającego dzień zajęć jest płatne w 100%.
W piątki wyjątkowo, z racji krótszej pracy biura, odwoływania mogą być dokonywane do godziny 15:00.
Zajęcia można odwołać poprzez krótką informację mailową na adres rozliczenia@akademos.edu.pl, kontakt telefoniczny do naszego biura +48 501 078 292, lub bezpośrednio w rozmowie z lektorem powiadamiając nasze biuro o zaistniałej sytuacji.
Jeśli odwoła się zajęcia wcześniej, to nie pociąga to za sobą skutków finansowych.

Zdajemy sobie sprawę, że nauka języka w firmach wychodzi poza zakres obowiązków podstawowych. Lektorzy mają tego świadomość. Jednakże zbyt częste odwołania, których z takich lub innych powodów nie daje się jednak odrobić, mogą skłonić lektora do rozglądania się za bardziej stabilną pracą. Co ciekawe, lektorzy odchodzą nie tylko z powodów finansowych. Mieliśmy przypadki rezygnacji z grupy,  chociaż odwołania były płatne. Powód:  głęboki spadek motywacji, spowodowany brakiem postępu z powodu licznych przerw w nauce. Tak miewają lektorzy z powołania.

Ponieważ dzisiaj mamy „rynek lektora”,  pozyskanie nowego jest o wiele trudniejsze, niż jeszcze rok, pół roku temu i potrafi się znacznie przedłużać.

Mając nadzieję, że wszystko nam się jednak w tym nowym roku akademickim ułoży jak najlepiej, zapraszam do tekstu kolejnego artykułu.

Wojciech Gajewski

Java in the Sunset and Sunrise, Indonesia

Java brought some charm into my round Asia travel and was so much different from Singapore, Thailand, Malaysia and Bali. I mostly saw it using a motorbike as a mean of transport and I could see the vast countryside stretching as far as my eyes could see. Very strong Muslim culture and interesting Buddhist and Hindu history gives this version of Islam a lot of interest. Let’s see what is so special about this place.

Borobudur Temple at sunset

akademos

Seeing Borobudur Temple is a must. This 9th century Mahayana Buddhist Temple in Magelang is an architectural pearl. It is one of the greatest Buddhist monument in the world. The temple is decorated with 2, 672 relief panels and 504 Buddha statues. The location is breathtaking and the place so serene, especially by the sunset when most of the tourists are gone. The school kids wanted to take photos of us as we were white Europeans.

Climbing at Mt Bromo to see the sunrising

akademos

Mt Bromo is the most well-known volcano on Java. It definitely exceeded my expectations. We started to climb very early  at 3 a.m. After losing our way twice, we finally managed to find the right path leading to the top of the mountain. Amazing views over Mount Bromo and its surrounding craters, amazing light and such beautiful photo opportunities!

The turquoise sulfur lake of Jien Crater, East Java

akademosIt took us quite some time to get to the lake as the way was up and down the mountains and was challenging. We met some men on our way that carried 90 kilograms of sulfur in baskets from the crater floor. The colour of the lake was mesmerizing. A turquoise, tranquil, but highly toxic lake that leaves you in awe. We were enrobed in sulfur clouds that were coming from sulfur mining operation. The sunset caught us again and gave this beautiful light to the mountains. That was a perfect day.

Java had an incredible impact both on me and my friend. I definitely want to come back to Indonesia!

Vocabulary

  • stretch  extend to the full length (rozciągać się)
  • relief panels  way of decorating wood, stone, etc. by cutting designs into the surface of it so that some parts stick out more than others (relief)
  • breathtaking  impressive (zapierający dech w piersiach)
  • serene  calm and peaceful
  • exceeded (my expectations) – to be greater than a particular number or amount (przeszło moje oczekiwania)
  • mesmerizing  fascinate (zadziwiający)
  • awefeeling of being very impressed by something (podziw)
  • enrobed – surrounded  (tu: pokryty, otoczony)