akademos
akademos

CCC

CCC – CZYTANIE CZYNI CUDA

 

Słowo „light” stało się ostatnio bardzo modne. W użyciu są już nawet formy przymiotnikowe, np. ”lightowy”. Ponieważ  generalnie nie obrażam się na zapożyczenia z języków obcych, pomyślałem sobie, dlaczegóż by nasz Akademos nie mógł zachęcać Słuchaczy do nauki języków w wersji „light” lub „lightowej”.  Nie gwarantuję wszelako, że przy tym stracimy na wadze, mogę raczej zapewnić, że nasza pamięć językowa zacznie w przyspieszonym tempie tyć, do rozmiarów, jakich nikt by się po niej nie spodziewał. Mimo „otyłości”,  będzie ona – paradoksalnie – śmigać w języku, niczym jaskółka. Doświadczyłem tego osobiście.

Jednym z najważniejszych warunków szybkiego postępu w nauce języków jest z pewnością wielokrotne „zanurzenie się” w języku docelowym. Bardzo liczy się to, jak często będziemy nurkować.

Przypominam zatem prosty sposób, jakim jest czytanie popularnych książeczek zwanych readersami . Jest ich dzisiaj bez liku. Można dobierać poziomy, tematy, a także słuchać ich w wersji audio.

Niezaprzeczalna wartość readersów polega na tym, że:

 1. Pozwalają na swoisty recycling poznanych przez nas na zajęciach form językowych; poznajemy je w nowych kontekstach, sytuacjach (konsytuacjach) oraz odkrywamy co raz to ciekawsze ich znaczenia;
 2. Odbiegają od mniej lub bardziej powtarzalnej formy zajęć z lektorem; można się bardziej zrelaksować i chłonąć treści bez oporu; mózg lubi odmianę;
 3. I na koniec dają sporą satysfakcję nurzania się w głębokich i obszernych treściach nowego języka.

Czynniki  psychologiczne ważą w działaniu człowieka bardzo dużo, a świetną egzemplifikacją ich dobroczynnego oddziaływania jest właśnie ta metoda.

Aby wpływ tych czynników poczuć wyraźnie, proponuję, co następuje:

 1. Lektury dobierać sobie samemu, najlepiej z nagraniami, zwracając baczną uwagę na ich poziom trudności. Nie mogą być ani za łatwe, ani zbyt trudne, aby nie zniechęcały do ich czytania i wyraźnie sprzyjały rozwojowi słownictwa;
 2. Wybierać treści interesujące nas  najbardziej;
 3. Czytać maksymalnie ekstensywnie, tzn. maszerować  żwawo przez kolejne teksty, zatrzymując się jedynie wtedy, kiedy czegoś ewidentnie nie rozumiemy.  Jeśli pojawia się zbyt wiele nieznanych form, tłumaczmy tylko te, które sprawiają, że nadal pojmujemy sens całości. Dopiero wtedy metoda ta zaczyna działać. Proponuję na początek ok. 200 stron w semestrze szkolenia językowego. To absolutne minimum minimorum. Natomiast przeczytanie ok. 400-500 stron spowoduje odczuwalne  przejście ilości w jakość;
 4. Czytać w miarę możności na głos, bowiem słysząc swój głos łatwiej zapamiętujemy język w trwałej pamięci, co zostało potwierdzone w badaniach.
 5. Odsłuchiwać wielokrotnie  nagrania;
 6. Wykorzystać ćwiczenia załączone do lektury.

Powyższe punkty nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości korzystania z readersów. Lektorzy mogą podpowiedzieć ich więcej. Wystarczą one jednak do tego, by osiągnąć cel podstawowy, o którym była mowa w tym artykule.

Wojciech Gajewski

 

Places that surprise: Dubai, United Arab Emirates

Recently, I visited one of the most advertised places on earth, Dubai. I was thinking that nothing can surprise me. But, Dubai appeared to have some big cultural differences. Check this out!

 1. Where are all the Emiratis?

akademos

Emirati nationals are far outnumbered by expats in Dubai, to about six to one. The majority of the population is Indian, Bangladeshi, Pakistani, Asian and Western. You will meet Emiratis for sure at the airport when they will stamp your passport. Also, it is highly probable you meet them at some places like Museum of Cultural Understanding, a brilliant initiative that connects foreigners coming for holidays with Emirati people for cooking lessons, traditional dinners and tours.

 1. Who can possibly drive Lamborghinis or Ferraris?

akademos

Dubai has so many supercars on the roads that a special type of fast car was required by the police. To keep up to the speed, police have to be equiped with supercars too, like  Lamborghinis, Ferraris and Bentleys, of course. Lamborghini Aventador can go from zero-to-60 in less than 3 seconds, and has a top speed of 217 miles per hour.

 1. All that bling

akademos

Emiratis love bling on all occasions. Starting from their personal jewellery and ending up on decorating some biggest hotels.

And… it is all pure gold. It is so popular that you can buy gold from an ATM machine in the biggest malls, like Dubai Mall that allows you to buy anything from a 2.5-gram, 24-carat gold coin to a one-ounce gold bar. There is even a computer inside the vending machine that changes the prices every 10 minutes in line with real-time fluctuations in the market.

Hotel Burj Al Arab’s interiors contain 1,790 square metres of 24-carat gold leaf! That is about the same size as five iMAX cinema screens.

 1. Falcon’s special treat

Falcons live in air conditioned appartements the whole year. And because it is forbidden to hunt in the UAE in order to protect other species, falcons fly with their owners in first and business class to other countries.

 1. What can be so unusual about bus stops?

As it is very hot from May to October in Dubai and temperatures reach above 45 Celsius degrees, the bus stops are air conditioned.

 1. Dubai’s man-made Palm Island

akademos

For the creation of this man-made islands and the scenic landscaped beaches that dot their shoreline, Dubai imported a truly massive amount of sand – 94 million cubic metres of the golden sand.

Vocabulary

advertisedto announce or praise (a product, service, etc.) in some public medium of communication in order to induce people to buy or use it (reklamowany)

outnumberedto exceed in number (przewyższać liczebnie)

majority – the number larger than half the total (większość)

stamp – to impress with a particular mark or device, as to indicate genuineness, approval, or ownership (stemplować)

required – demand (wymagany)

be equiped with – to furnish or provide with whatever is needed for use or for any undertaking; fit out, as a ship or army (zaopatrzony w)

blingexpensive and flashy jewellery, clothing, or other possessions (błyskotki)

ATM machine – automated-teller machine (bankomat)

fluctuations continual change from one point or condition to another (fluktuacja)

interiors – the inside part of a building, considered as a whole from the point of view of artistic design or general effect, convenience, etc. (wnętrza)

hunt – to chase or search for (game or other wild animals) for the purpose of catching or killing (polować)

shoreline – the line where shore and water meet (linia brzegowa)