akademos
akademos

Niezwykła kariera Pana SMS-a

Drodzy Słuchacze!

Tym razem chciałbym zwrócić uwagę na niezwykłą karierę, jaką zrobił w komunikacji, a właściwie telekomunikacji językowej esemes. 

Zacznę od tego, że słowniki akceptują dwie formy ortograficzne: SMS, SMS-a, SMS-y itd. oraz formę, moim zdaniem wygodniejszą w pisaniu, a mianowicie esemes, odmienianą również zgodnie z regułami deklinacji języka polskiego.

O wiele ciekawsza od formy, jest jednak jego wieloraka funkcjonalność, znacznie rozszerzająca możliwości komunikacji ustnej. Poniżej przedstawiam parę przykładów, z którymi mamy do czynienia na co dzień:

  1. Możliwość szybkiej komunikacji w utrudnionych warunkach, np. podczas wykładu, konferencji itp.
  2. Możliwość jakiejkolwiek komunikacji w sytuacjach, kiedy nie powinno się komuś zawracać głowy, np. w niedzielę, podczas urlopu itp.
  3. Możliwość zaanonsowania chęci nawiązania kontaktu. Bywają sytuacje, gdy dzwonimy do kogoś, kto nas nie zna i tylko z tego powodu nie ma ochoty odbierać telefonu. Przedstawiając siebie i sprawę, o jakiej chcemy z kimś porozmawiać, sprawiamy, że osoba taka jednak reaguje. Usprawnia to bardzo przepływ informacji.

Z drugiej strony, świadomość tego, kto się do nas dobija, pozwala nam właśnie na uniknięcie rozmowy. Jakaż to ulga !

  1. Stykałem się niejednokrotnie z sytuacją, kiedy osoby z powodu zmęczenia nie chciały ze sobą już rozmawiać , ale słały do siebie – i to przez dłuższy czas – esemesy. W swoich felietonach metodyczno-językoznawczych zwracałem uwagę na fakt, iż akt mówienia, na dodatek z sensem, jest aktem pochłaniającym bardzo dużo energii ludzkiej. Z esemesami jest już trochę łatwiej.
  2. Możliwość zebrania „materiału dowodowego”, że jednak przekazaliśmy lub odebraliśmy informację i to właściwą, co w rozmowie jest możliwe tylko z nagraniem, czego jednak nikt nie lubi.

Być może pominąłem jeszcze jakieś ciekawe przypadki, świadczące o niezwykłej roli, jaka przypadła temu wynalazkowi technicznemu, ale myślę, że i tak wystarczy przykładów, by stwierdzić, że bez esemesów czulibyśmy się dzisiaj trochę jak bez ręki.

Zapraszam jak zwykle do zapoznania się z tekstem Pani Beaty, naszej Lektorki-reporterki ze Stanów Zjednoczonych.

Pozdrawiam serdecznie

Wojciech Gajewski


Three amazing caves

If there is any other place in the world that hides the beauty and splendor of nature like the depths of the ocean, then it would be caves. These crevices and cavities created under the earth or within mountains have a good amount of majesty to share with explorers or adventurers. They are simply breathtaking! Let me take you to a small tour to three amazing caves.

1/ Batu Caves, Malaysia

akademos

The caves have been around for 400 million years. Explorers and naturalists have been fascinated by the sight and written about them since the 19th century. They are really stunning. Back in the day, the mouth of the cave was said to look like the head of a spear, so it was dedicated to Lord Murugan, the Hindu God of War.

The 42.7 m Lord Murugan was built in 2006, and there are many temples dedicated to him scattered throughout the area, but the Batu Caves have been the center of Hindu pilgrimages and rituals for years.

 

2/ Mammoth Cave, USA, Kentucky

akademos

In September this year I visited a part of the US National Park in Kentucky, the Mammoth Cave. It has the longest cave system in the world called the Mammoth-Flint Ridge Cave System with over 644 km of subterranean passageways. Established as a national park on July 1, 1941, it also became a UNESCO World Heritage Site in 1981 and an International Biosphere Reserve  in 1990. The flora and fauna of Mammoth Cave is the richest cave-dwelling wildlife known, with more than 130 species within the cave system. The limestone labyrinth is the most important feature of this cave system, aside from its world-record length. It is composed of Mississippian-aged limestone strata that are built with a layer of sandstone. Hence, this makes the entire cave system incredibly stable.

akademos

3/ Crystal Cave, Vatnajökull, Iceland

akademos

It is known as the Crystal Cave, Skaftafell Ice Cave, Vatnajökull Ice Cave, or Breiðamerkurjökull Ice Cave. The cave we went to is part of Breiðamerkurjökull, which is an outlet glacier of the larger Vatnajökull glacier within Vatnajökull National Park. The ice caves are very fragile and there is always a threat of collapsing. The cave season is very short and the possibility of the visit depends on the weather. The trip is quite pricey, but well worth a visit!

 

Vocabulary

cave – a hollow in the earth, especially one opening more or less horizontally into a hill, mountain, etc. (jaskinia)

crevices – a crack forming an opening; cleft; rift; fissure (szczelina)

cavity – any hollow place (jama, dziura)

spear – a long, stabbing weapon for thrusting or throwing, consisting of a wooden shaft to which a sharp-pointed head, as of iron or steel, is attached. (włócznia)

scattered – distribute at irregular intervals (rozproszone)

subterranean – existing, situated, or operating below the surface of the earth; underground (podziemne)

passageway – a corridor (korytarz, przejście)

dwell – live (mieszkać, żyć)

species  – a class of individuals having some common characteristics or qualities; distinct sort or kind (gatunki)

limestone – a sedimentary rock consisting predominantly of calcium carbonate, varieties of which are formed from the skeletons of marine microorganisms and coral: used as a building stone and in the manufacture of lime (wapień)

outlet – an opening or passage by which anything is let out; vent; exit (ujście, odpływ)

glacier – an extended mass of ice formed from snow falling and accumulating over the years and moving very slowly, either descending from high mountains, as in valley glaciers, or moving outward from centers of accumulation, as in continental glaciers (lodowiec)