akademos

ETYKIETA KONTAKTÓW I SPOTKAŃ KORPORACYJNYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH

Prowadzimy interesujące i wartościowe merytorycznie kursy z zakresu etykiety kontaktów i spotkań korporacyjnych oraz międzynarodowych. Szkolenia zostały zaprojektowane przez doświadczonego i cenionego trenera biznesowego, będącego też wykładowcą akademickim z obszaru etykiety i protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre, etykiety biznesu, komunikacji społecznej i kontaktów z mediami, kreowania wizerunku, wystąpień publicznych oraz administracji i psychologii. Prowadzący wykłady od szeregu lat szkoli kadrę kierowniczą firm i korporacji, samorządu terytorialnego, ministerstw i instytucji centralnych, a także kandydatów służb cywilnych i mundurowych do pracy w strukturach międzynarodowych oraz skutecznej współpracy wewnątrzkrajowej.

CEL I ZADANIA KURSU ETYKIETY BIZNESOWEJ

Celem osadzonego na gruncie reguł protokołu dyplomatycznego kursu jest nauczenie zasad etykiety biznesowej dotyczącej kontaktów wewnątrzfirmowych i spotkań korporacyjnych, a także zasad obowiązujących w kontaktach międzynarodowych. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani także do organizacji formalnych i nieformalnych spotkań, wystąpień publicznych przed kamerami oraz roli reprezentanta swojej komórki organizacyjnej w firmie.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Oto przykłady omawianych zagadnień i kompetencji ćwiczonych w trakcie szkolenia z zakresu etykiety kontaktów w biznesie:

  • elementy dyplomatyczne w korporacji, ceremoniał państwowy i dyplomatyczny – źródło współczesnego savoir-vivre biznesu,
  • zasady etykietalne organizacji życia w firmach i korporacjach (wyjazdy, przyjęcia, przyjmowanie partnerów biznesowych),
  • zasady precedencji czyli pierwszeństwa i alternatu, pierwszeństwa prawej ręki, tytuły kurtuazyjne,
  • podejmowanie gości/delegacji (np. rola gospodarza czy rola logistyki obsługi),
  • przygotowanie pomieszczeń do spotkań formalnych i nieformalnych, zasady wyznaczania miejsc przy stole, materiały niezbędne oraz dodatki i dekoracje,
  • dress code (np. na oficjalne przyjęcia i formalne spotkania biznesowe lub służbowe),
  • zasady w kontaktach z mediami; wymiana korespondencji (klasycznej i elektronicznej).

PROFIL UCZESNIKÓW KURSU ZASAD ETYKIETY BIZNESOWEJ

Znajomość zasad etykiety biznesowej i umiejętność zastosowania ich w praktyce są istotne z punktu widzenia wielu grup zawodowych. Na nasze szkolenie zapraszamy m.in.:

  • osoby, których relacje służbowe dotyczą reprezentowania korporacji, także na forum międzynarodowym: kadra zarządzająca, opiekunowie kluczowych klientów, reprezentanci firmy, specjaliści budowania wizerunku, specjaliści z zespołów handlowych lub marketingu,
  • osoby na stanowiskach organizacyjno-asystenckich odpowiedzialne za organizowanie spotkań lub wpływające na wyniki firmy poprzez jakość prowadzonych kontaktów bieżących,
  • specjaliści HR biorący bezpośredni lub pośredni udział w kształtowaniu kultury korporacji.

ORGANIZACJA I CZAS SZKOLENIA

Standardowy program szkolenia z etykiety w biznesie jest rozpisany na 12 godzin (jest to szkolenie dwudniowe, trwające po 6 godzin w każdym dniu roboczym). Zakładamy jednak możliwość modyfikacji ilości godzin na życzenie klientów. Zakres objętych szkoleniem zagadnień, po stosownych uzgodnieniach dostosowujemy do indywidualnych potrzeb grupy uczestników. Grupa szkoleniowa może liczyć do 12 osób.

Najważniejsze są potrzeby Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je poznać i przedstawić ofertę specjalnie dla Ciebie.
Porozmawiajmy