akademos
akademos

Audyt

Audyt językowy jest narzędziem, które umożliwia dokonanie szczegółowej i obiektywnej oceny umiejętności językowych pracowników Państwa firmy. Audyt językowy w wykonaniu Akademosa oparty został na najlepszych praktykach wypracowanych w trakcie wieloletniej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych lektorów współpracujących z Akademosem i, zależnie od Państwa życzeń może składać się z części pisemnej oraz części ustnej. Podstawowym zastosowaniem audytu językowego jest weryfikacja efektywności prowadzonych w Państwa firmie szkoleń językowych:

  • Pozwala na zdiagnozowanie efektów szkolenia językowego i rzeczywistej realizacji założonych celów kursu z punktu widzenia uczestników zajęć oraz z punktu widzenia polityki firmy.
  • Regularne przeprowadzanie audytu niweluje negatywne efekty szkolenia językowego wynikające z jego charakteru i formuły:
    • spadek motywacji
    • słabnąca frekwencja
    • rozpad grup

Dodatkowo Audyt Językowy ma zastosowanie również podczas:

  • Rekrutacji nowych pracowników – zostaje określony poziom znajomości języka obcego u osoby, którą planują Państwo zatrudnić
  • Tworzenia planów rozwojowych dla pracowników – audyt służy do określenia wyjściowego poziomu znajomości języka obcego Państwa pracowników oraz tego, jaka forma szkolenia i czas trwania będzie optymalny dla zrealizowania określonego przez Państwa celu

Wyniki przeprowadzonego audytu są Państwu dostarczane w postaci raportu, który zawiera informacje na temat umiejętności z zakresu języków obcych poszczególnych uczestników szkolenia. Umiejętności są opisane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Raport jest uzupełniony o projekcję celów na przyszły okres nauki, która uwzględnia obszary wymagające szczególnej uwagi zarówno ze strony ucznia jak i prowadzącego kurs lektora.

Najważniejsze są potrzeby Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli je poznać i przedstawić ofertę specjalnie dla Ciebie.
Porozmawiajmy